Gardex

Code Description Size
60511062Cutter Mattock1.8 kg
60511028Cutter Mattock Eye No 6 Hickory Handle5 lb
60511033Cutter Mattock Eye 2g Fiberglass Handle2.5 lb
60511030Cutter Mattock Eye 2g Fiberglass Handle5 lb
60511033Cutter Mattock Eye No 10 3g Fiberglass Handle2.5 lb
60511032Cutter Mattock Eye No 10 Fiberglass Handle2.5 lb
60511071Cutter Mattock Eye No 10 Hickory Handle2.5 lb
60511029Cutter Mattock Eye No 6 Fiberglass Handle5 lb
60511030Cutter Mattock Eye No 6 3g Fiberglass Handle5 lb
60511031Cutter Mattock Head Eye No 102.5 lb
60511027Cutter Mattock Head Eye No 6 5 lb
60511043Pick Mattock Bl5 lb
60511020Pick Mattock Eye No 6 Hickory Handle5 lb
60511023Pick Mattock Head Eye No 102.5 lb
60511019Pick Mattock Head Eye No 65 lb
60511026Pick Mattock 2g Fiberglass Handle2.5 lb
60511025Pick Mattock Eye No 10 Fiberglass Handle2.5 lb
60511026Pick Mattock Eye No 10 3g Fiberglass Handle2.5 lb
60511022Pick Mattock Eye No 6 3g Fiberglass Handle5 lb
60511021Pick Mattock Eye No 6 Fiberglass Handle5 lb
60511024Pick Mattock Eye No 7 Hickory Handle2.5 lb